ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-08 10:24:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
 
Strona podmiotowa Biuletynu składa się z menu przedmiotowego, będącego tematycznym wykazem udostępnionych na stronie informacji. Obok podstawowych danych o adresie i danych rejestrowych Stowarzyszenia Samorządowego S6 znajdą tu Państwo działy: dotyczące Członków i Władz Stowarzyszenia, wydawanych przez nie dokumentach oraz informację o majątku Stowarzyszenia. Każdy z tych działów zawiera szczegółową informację na wskazany temat.
Dział „Władze Stowarzyszenia” zawiera informacje na temat składu i kompetencji organów statutowych Stowarzyszenia. W dziale „Akty prawne i dokumenty” znajdą Państwo podstawowe akty prawne wydane przez organy Stowarzyszenia oraz Statut, na podstawie którego działa Stowarzyszenie. W przypadku dokonywania zamówień publicznych ogłoszenia o nich będą publikowane w dziale „Ogłoszenia i zamówienia publiczne”.
 
Biuletyn Informacji Publicznej urzeczywistnia prawo do informacji publicznej przysługujące każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, dlatego mogą Państwo nie znaleźć wszystkich interesujących Państwa informacji.
 
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej znajdą Państwo zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazanie organu lub osoby, które dokonały wyłączenia lub podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosekInformacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja ja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. nr 728 t.j.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10 poz. 68) .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP Stowarzyszenie Samorządowe S6
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Systemu Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Systemu Data wprowadzenia do BIP 2015-01-08 10:24:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-08 10:25:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-01-08 10:25:02
Artykuł był wyświetlony: 671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenia Samorządowego S6
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu